USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA VEB-SAJTA PLOOM.RS

Na snazi od 8. maja 2024. godine

 

Dobrodošli na veb-sajt www.ploom.rs („Veb-sajt“). Ovim Veb-sajtom upravlja JT INTERNATIONAL AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA, sa sedištem na adresi Subotički put 25, Senta, Republika Srbija, matični broj: 08052441, samostalno ili preko povezanih društava („JTI“ ili „Mi“), odnosno preko naših partnera.

Svako lice koje želi da koristi Veb-sajt mora da prihvati ove uslove i pravila korišćenja („Uslovi korišćenja“) koje je utvrdio JTI, bez bilo kakvih izmena, stoga Vas molimo da iste pažljivo pročitate. Pristupanjem i korišćenjem Veb-sajta Vi prihvatate, bez ograničenja, sve Uslove korišćenja i potvrđujete da ste pročitali sve prateće politike Veb-sajta, uključujući Politiku privatnosti, kao što je navedeno u ovim Uslovima korišćenja. Ukoliko niste saglasni sa svim Uslovima korišćenja, molimo Vas da se uzdržite od pristupanja Veb-sajtu ili korišćenja Veb-sajta na bilo koji način.

 

1. Namena Veb-sajta

Namena Veb-sajta je predstavljanje našeg proizvoda brenda Ploom, i to elektronskog uređaja za zagrevanje nesagorevajućeg duvanskog proizvoda, kao i pratećih komponenti i pribora („Proizvodi“) zainteresovanim punoletnim licima sa teritorije Republike Srbije, kao i omogućavanje zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji Proizvoda putem elektronske prodavnice dostupne na Veb-sajtu, uključujući kreiranje korisničkog naloga, odnosno registraciju na Veb-sajtu i upravljanje određenim postavkama privatnosti kada je u pitanju obrada Vaših podataka o ličnosti.

U skladu sa navedenim, pristupanjem ovom Veb-sajtu, Vi izjavljujete i garantujete da imate najmanje 18 godina.

 

2. Pristupanje i korišćenje Veb-sajta

Veb-sajt možete koristiti kao posetilac ili registrovani korisnik. Korišćenje Veb-sajta, pored pristupanja, podrazumeva i pretraživanje sadržaja Veb-sajta i registraciju, odnosno kreiranje korisničkog naloga, kao i korišćenje elektronske prodavnice dostupne na Veb-sajtu.

Korišćenje Veb-sajta ne podleže plaćanju naknade. U slučaju kupovine Proizvoda putem elektronske prodavnice, plaćate iskazanu cenu Proizvoda sa pripadajućim porezom.

Prilikom pristupanja, odnosno korišćenja Veb-sajta, od Vas će se tražiti da potvrdite ili dostavite određene podatke o ličnosti, kako je navedeno u Politici privatnosti. U vezi sa tim, Vi potvrđujete i saglasni ste da ste naveli tačne podatke o godinama kada ste prvi put ušli na Veb-sajt. Ukoliko posumnjamo da informacije koje ste nam dostavili nisu tačne, važeće ili potpune, imamo pravo da Vam uskratimo pristup Veb-sajtu, kao i da Vam pristup ukinemo ili suspendujemo u bilo kom trenutku.

Dodatno, prilikom registracije ili korišćenja elektronske prodavnice morate nam potvrditi Vaše podatke i obavestiti nas o svim izmenama podataka obuhvaćenih Vašim nalogom na Veb-sajtu (prijavljivanjem na Veb-sajt i ispravkom Vaših profilnih podataka). Pored navedenog, saglasni ste da su Vaše korisničko ime i lozinka za pristupanje Veb-sajtu poverljivi i obavezni ste da čuvate njihovu poverljivost u svakom trenutku, odnosno nećete prodavati, prenositi ili ustupati Vaš nalog i bićete odgovorni za svako korišćenje koje bilo koje lice izvrši pomoću Vašeg korisničkog imena i lozinke. 

 

3. Vlasništvo i autorsko pravo nad Sadržajem Veb-sajta; Žigovi i Nazivi domena

Svi materijali koji se koriste ili prikazuju na Veb-sajtu, uključujući tekst, grafičke prikaze, logoe, ikonice, slike, ilustracije, umetničke slike, audio ili video klipove, osnovni HTML, softverske kodove, meta-tagove, kao i prikupljanje, uređivanje i uklapanje tih materijala („Sadržaj Veb-sajta“), u vlasništvu su JTI-a ili se koriste od strane JTI po osnovu licence, ili je to materijal trećeg lica za koji je JTI ovlašćen da ga prikazuje kao Sadržaj Veb-sajta, i zaštićeni su autorskim pravom, žigom ili na drugi način u skladu sa važećim zakonima. Vi ste ovim ovlašćeni da prikazujete na svom računaru, preuzimate, koristite i napravite jedan štampani primerak Sadržaja Veb-sajta isključivo za Vaše vlastito nekomercijalno korišćenje, pod uslovom da ne uklanjate ili menjate nijednu vidljivu ili nevidljivu identifikaciju, oznake, obaveštenja ili izjave o odricanju odgovornosti. Ne možete kopirati ili koristiti Sadržaj Veb-sajta ni na jedan drugi način ili u neku drugu svrhu, a naročito ne smete: 

 

  • menjati, prodavati, reprodukovati, distribuirati, retransmitovati, objavljivati, prikazivati, stvarati izvedena dela po uzoru na Sadržaj Veb-sajta, repostovati ili na drugi način koristiti bilo koji Sadržaj Veb-sajta ili osnovna vlasnička ili autorska prava bez prethodne pisane saglasnosti JTI-a; ili
  • uklanjati ili menjati vidljive ili nevidljive identifikacije, oznake, obaveštenja, ili izjave o odricanju odgovornosti.

Ukoliko želite da koristite Sadržaj Veb-sajta u druge svrhe osim za ličnu upotrebu, ili da menjate Sadržaj Veb-sajta, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem mejla na [email protected]

Određeni sadržaj na Veb-sajtu, uključujući, bez ograničenja, tekst, grafičke prikaze, logoe, ikonice i fotografije, u vlasništvu je ili ga obezbeđuju treća lica („Sadržaj trećih lica“). Vi nemate pravo svojine nad Sadržajem trećih lica, odnosno treća lica zadržavaju vlasništvo nad svim pravima na Sadržaj trećih lica, uključujući i autorsko pravo. Ne smete kopirati, prodavati, reprodukovati, distribuirati, retransmitovati, objavljivati, menjati, prikazivati, stvarati izvedena dela po uzoru na Sadržaj trećih lica, repostovati ili na drugi način koristiti bilo koji Sadržaj trećih lica bez prethodne pisane saglasnosti tih trećih lica. Ukoliko nameravate da koristite Sadržaj trećih lica, molimo Vas da kontaktirate odnosnu treću stranu za odobrenje.

Brendovi koji se pojavljuju na ovom Veb-sajtu i povezanim logoima jesu žigovi koji se koriste po licenci JTI-a („Žigovi“). Veb-sajt može sadržati i druge žigove koji su u vlasništvu ili ih kontrolišu treća lica („Oznake trećih lica“). Vašu upotrebu i sadržaj Veb-sajta ne treba tumačiti kao davanje, implicitno ili na drugi način, bilo koje licence za korišćenje Žigova ili Oznaka trećih lica bez prethodne pisane saglasnosti JTI-a ili vlasnika Oznaka trećih lica. 

Internet adresa www.ploom.rs je naziv domena koji je registrovan od strane JTI („Naziv domena“). Ne možete linkovati na ovaj Veb-sajt ili koristiti Naziv domena bez prethodne pisane saglasnosti njegovog registranta.

Ne možete frejmovati ili koristiti tehnike frejmovanja da priložite Sadržaj Veb-sajta, Sadržaj trećih lica, Žigove, Nazive domena i Oznake trećih lica ili druge zaštićene informacije JTI-a bez pisane saglasnosti. Ne smete koristiti meta-tagove ili drugi „skriveni tekst“ koristeći naziv JTI-a, Žigove ili Oznake trećih lica bez izričite pisane saglasnosti.

 

4. Zakonito korišćenje Veb-sajta

Saglasni ste da ćete Veb-sajt koristiti isključivo u zakonite svrhe. Ne ograničavajući napred navedeno, ne smete koristiti Veb-sajt ili dozvoliti drugima da koriste Veb-sajt za:

 

  • Preuzimanje, slanje elektronske pošte, postovanje, stavljanje na raspolaganje, davanje pristupa ili drugačiji prenos materijala koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, mučan, sramotan, vulgaran, nepristojan, klevetnički, pornografski, pun mržnje, ili koji je na rasnoj, etničkoj ili drugoj osnovi neprihvatljiv, uključujući, bez ograničenja, svaki material koji ohrabruje ponašanje koje predstavlja krivično delo ili građansku odgovornost, povredu tuđih prava intelektualne svojine ili drugih prava, otkrivanje privatnih ili ličnih stvari koje se tiču bilo koga, ili na drugi način krše neki važeći lokalni, pokrajinski, nacionalni ili međunarodni zakon;
  • Slanje elektronske pošte, postovanje, stavljanje na raspolaganje, davanje pristupa ili drugačiji prenos bilo kog neželjenog ili neovlašćenog oglašavanja, promotivnih materijala, neželjene pošte, bezvredne pošte (spamova), lančanih pisama, piramidalnih šema ili bilo kog drugog oblika neželjene komunikacije;
  • Učitavanje, slanje elektronske pošte, postovanje, stavljanje na raspolaganje, davanje pristupa, ili drugačiji prenos na Veb-sajt bilo kog materijala koji sadrži viruse, crveTrojanske konje, ili neki drugi kompjuterski kod, fajlove ili programe napravljene da ometaju, unište, izmene ili ograniče funkcionalnost nekog kompjuterskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme;
  • Ometanje ili prekid rada Veb-sajta ili servera ili mreža povezanih sa Veb-sajtom, uključujući pokušaj ometanja pristupa nekog drugog korisnika, host računara ili mreže, uključujući, bez ograničenja, preopterećenje, učestvovanje u napadima sa ciljem onemogućavanja rada servisa (DoS napadi), slanje neželjene pošte, padanje sistema, ili zasipanje elektronskom poštom Veb-sajta ili nepoštovanje nekog zahteva, procedure, politike ili pravila mreža povezanih sa Veb-sajtom;
  • Upotrebu Veb-sajta u javne ili komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog odobrenja JTI-a;
  • Menjanje, prilagođavanje, podlicenciranje, prevođenje, prodavanje, povratni inženjering, dekompiliranje, rastavljanje, odbijanje, struganje podataka, rudarenje podataka, pokušaj izvlačenja izvornog koda ili drugačijeg dekonstruisanja nekog dela Veb-sajta ili Sadržaja Veb-sajta; ili
  • Prikupljanje ili čuvanje podataka o ličnosti drugih korisnika.

Saglasni ste da nećete pristupati Veb-sajtu sa teritorije gde je njegovo korišćenje ili sadržaj ilegalan. Saglasni ste da JTI nije odgovoran za usaglašenost sa važećim stranim lokalnim zakonima.

 

5. Politika privatnosti Veb-sajta

Pristupanjem Veb-sajtu, Vi potvrđujete da ste videli, pregledali i razumeli Politiku privatnosti Veb-sajta (u prethodnom i daljem tekstu: „Politika privatnosti“) koja uređuje prikupljanje, korišćenje, čuvanje i otkrivanje Vaših Podataka o ličnosti. Svako korišćenje Veb-sajta nužno implicira primenu pravila privatnosti koja su definisana Politikom privatnosti. JTI može, s vremena na vreme, menjati Politiku privatnosti, prema sopstvenom nahođenju, u skladu sa primenjivim propisima i praksama, a nastavak korišćenja Veb-sajta sa Vaše strane nakon takve izmene predstavljaće Vaše prihvatanje izmena.

Imajte u vidu da je Veb-sajt namenski kreiran portal, te da ostvarivanje svoje svrhe, između ostalog, postiže kroz interakciju sa Vama i odgovarajući uvid u Vaše aktivnosti na Veb-sajtu i/ili Vaše podatke koje prikupljamo neposredno od Vas ili automatski tj. kada koristite Veb-sajt. Stoga, da bismo mogli da Vam ponudimo relevantan sadržaj ili da Vas zainteresujemo za dodatne sadržaje, tj. da osnažimo odnos sa Vama ili da Vas uključimo u naše programe lojalnosti i nagradimo u skladu sa njima, neophodno je da znamo koje kategorije sadržaja Vas interesuju, da li ste i koje sadržaje posetili i slično. Više o tome pročitajte u Politici privatnosti.

 

6. Izmene Veb-sajta

JTI zadržava pravo da u bilo kom trenutku i s vremena na vreme menja ili ukine, privremeno ili trajno, bilo koji deo Veb-sajta i da istom ograniči ili zabrani pristup, sa ili bez obaveštenja. JTI neće imati odgovornost prema Vama ili nekom trećem licu za izmenu, obustavu ili prestanak rada Veb-sajta. JTI zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, ispravi sve greške ili propuste u bilo kom delu ovog Veb-sajta u bilo kom trenutku i bez obaveštenja, ali nema obavezu da to uradi.

 

7. Hiperveze (Hyperlinks)

Ovaj Veb-sajt može sadržati hiperveze prema veb-sajtovima kojima upravljaju treća lica. Ovakve hiperveze ne podrazumevaju nikakvo odobrenje od strane JTI-a ili bilo kakvu povezanost sa ili odobrenje Veb-sajta prema kome ide hiperveza od strane JTI-a. Kada pristupite drugom veb-sajtu, potrebno je da pročitate važeće uslove korišćenja i izjavu o privatnosti tog veb-sajta pre njegovog korišćenja i otkrivanja podataka o ličnosti.

JTI nije odgovoran za dostupnost bilo kog eksternog veb-sajta i nijedna informacija, materijal ili sadržaj na koju se poziva ili je uključena ili povezana sa ili na Veb-sajt ne odražava ili implicira bilo kakvo odobravanje proizvoda ili usluga nekog trećeg lica. Pristupanje i korišćenje takvih veb-sajtova trećih lica s Vaše strane, uključujući sve informacije, materijal, proizvode i usluge u njima sadržane, vršite isključivo na sopstveni rizik.

 

8. Izjava o odricanju odgovornosti

Veb-sajt, Sadržaj Veb-sajta i Sadržaj trećih lica pružaju se u viđenom i raspoloživom stanju bez davanja bilo kakve garancije, izričite ili implicitne, uključujući, bez ograničenja, implicitne garancije komercijalne upotrebne vrednosti, komercijalne prihvatljivosti kvaliteta, tačnosti, pogodnosti za neku posebnu namenu, nesmetanog uživanja ili nekršenja prava. Veb-sajt može sadržati nepreciznosti ili greške u kucanju.

Radi veće sigurnosti: (I) JTI ne daje nikakve; (II) JTI odriče sve; i (III) ne postoje nikakve; izjave, garancije ili uslovi, izričiti ili implicitni, utvrđeni zakonom ili na drugi način, koji se tiču Veb-sajta, Sadržaja Veb-sajta ili Sadržaja trećeg lica koji je postao dostupan preko Veb-sajta uključujući, bez ograničenja, izjave, garancije ili uslove, izričite ili implicitne, utvrđene zakonom ili na drugi način: (1) da će Veb-sajt ispuniti Vaše zahteve; (2) da Veb sajt neće biti uklonjen, da će biti ažuran, bezbedan ili bez grešaka; (3) o rezultatima do kojih se može doći korišćenjem Veb-sajta; (4) da će Sadržaj Veb-sajta ili Sadržaj trećih lica biti tačan ili pouzdan; (5) da će Sadržaj Veb-sajta ili Sadržaj trećih lica biti biti komercijalno prihvatljivog kvaliteta ili pogodan za neku posebnu namenu; i (6) da će kvalitet Sadržaja Veb-sajta ili Sadržaja trećih lica do kog ste došli korišćenjem Veb-sajta ispuniti Vaša očekivanja.

Preuzimanje ili drugačije pribavljanje bilo kog Sadržaja Veb-sajta ili Sadržaja trećih lica korišćenjem Veb-sajta je na Vaš rizik i Vi ste isključivo odgovorni za svako oštećenje na Vašem računarskom sistemu ili za gubitak podataka koji je prouzrokovan preuzimanjem takvog materijala.

Nikakav usmeni ili pisani savet ili informacija koju ste dobili od JTI-a ili preko Veb-sajta neće proizvesti nikakvu garanciju koja nije izričito ovde data. Određene nadležnosti ne dopuštaju ograničenja implicitnih garancija ili uslova ili izuzimanje ili ograničavanje određenih šteta. Ukoliko su takvi zakoni primenjivi na Vas, neke ili sve gore navedene izjave o odricanju odgovornosti, izuzimanja ili ograničenja se ne mogu primeniti na Vas, a Vi možete imati dodatna prava kao što je predviđeno zakonom.

Ni pod kakvim okolnostima i ni na koji način JTI neće biti odgovoran prema Vama za bilo koji Sadržaj Veb-sajta ili Sadržaj trećih lica, uključujući, bez ograničenja, sve greške i propuste u takvom Sadržaju Veb-sajta ili Sadržaju trećih lica, ili za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao posledica korišćenja nekog Sadržaja Veb-sajta ili Sadržaja trećih lica koji ste preuzeli, poslali elektronskom poštom ili Vam je na drugi način prenet preko Veb-sajta.

Vi ste ovim saglasni da oslobađate JTI i sva njegova povezana i zavisna društva i njihove direktore, akcionare, zaposlene, agente, predstavnike ili savetnike („Predstavnici“) svih odgovornosti koje proizilaze iz korišćenja Veb-sajta sa Vaše strane, uklučujući sve mejlove prema Veb-sajtu, i saglasni ste da ukoliko niste zadovoljni nekom uslugom koja Vam je pružena preko Veb-sajta, da će u tom slučaju jedini Vaš pravni lek biti da prestanete da ih koristite.

JTI ne garantuje da su Proizvodi koji su prikazani i/ili izloženi na Veb-sajtu dostupni u trenutku poručivanja.

 

9. Ograničenje odgovornosti

JTI ili njegova povezana ili zavisna društva, ili njihovi Predstavnici, ni u kom slučaju neće biti odgovorni prema Vama za bilo kakva direktna, indirektna, slučajna, posebna, naknadna, kaznena ili druga potraživanja, gubitke, troškove, dugovanja ili štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, naknadu štete za izgubljenu dobit, izgubljenu zaradu, izgubljene prihode, gubitak od očekivane prodaje, gubitak prilika, prekid poslovanja, nemogućnost realizovanja neočekivanih ušteda, telesnu povredu, materijalnu štetu, štete prouzrokovane virusima, oštećenjem podataka, neposlatim porukama, greškama ili problemima u prenosu, linkovima prema veb-sajtovima trećih lica, sadržajem trećih lica, proizvodima ili uslugama trećih lica, potraživanjima trećih lica, izgubljenim gudvilom, korišćenjem, podacima ili drugim nematerijalnim gubicima (čak i ako je savetovano da postoji mogućnost da do takvih šteta dođe), bilo da oni proizilaze iz grešaka, propusta ili nemara ugovorne ili zakonske prirode ili neke druge prirode, a koji su posledica: (i) Vašeg pristupanja ili korišćenja ili nemogućnosti da pristupite ili koristite Veb-sajt, Sadržaj Veb-sajta ili Sadržaj trećih lica ili bilo koji veb-sajt do kog Vas je dovela hiperveza sa Veb-sajta ili bilo koje informacije ili Vašeg oslanjanja na neki sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko linkovanog veb-sajta; (ii) tvrdnji trećih lica da Vaše pristupanje ili korišćenje Veb-sajta, Sadržaja Veb-sajta ili Sadržaja trećih lica predstavlja kršenje nekog prava intelektualne svojine ili zaštićenog prava; (iii) bilo kakvog nefunkcionisanja Veb-sajta, Sadržaja Veb-sajta ili Sadržaja trećih lica, bilo da se ono odnosi na grešku, propust, prekid, defekt, kašnjenje u radu ili prenosu, računarske viruse ili prekid u radu komunikacione linije; ili (iv) bilo koje druge stvari koja se odnosi na Veb-sajt, Sadržaj Veb-sajta ili Sadržaj trećih lica, čak i ako ste Vi ili JTI savetovani da postoji mogućnost za takve štete, i bez obzira da li proizilazi iz neosnovanog iskazivanja, prekršaja ili ugovornog prava ili na drugi način. Vi naročito potvrđujete da JTI nije odgovoran za pogrdno, uvredljivo ili nezakonito ponašanje nekog trećeg lica i da je rizik od povrede usled gore navedenog u potpunosti Vaš. Pored toga, JTI neće imati nikakvu obavezu prema Vama za bilo koji Sadržaj Veb-sajta ili Sadržaj trećih lica preuzet sa Veb-sajta.

 

10. Obeštećenje i oslobađanje od odgovornosti

Vi ste odgovorni za:

a) svako kršenje Vaših izjava, garancija, sporazuma ili obaveza prema ovim Uslovima korišćenja i za posledice takvog kršenja, uključujući sve posledične gubitke ili štetu koju je imao JTI;

b) sve aktivnosti koje se dese u vreme potvrđivanja Vaših godina, registracije ili kreiranja Vašeg naloga; i

c) sve radnje i greške sa Vaše strane.

Saglasni ste da ćete obeštetiti i osloboditi odgovornosti JTI, uključujući sva povezana društva i njihove Predstavnike, od svih potraživanja, gubitaka, obeštećenja, troškova i izdataka (uključujući, bez ograničenja, razumne advokatske troškove), koje je imala neka od navedenih strana usled ili kao posledicu Vašeg korišćenja Veb-sajta, Sadržaja Veb-sajta ili Sadržaja trećih lica ili Vašeg kršenja Uslova korišćenja. Vi ćete pružiti podršku i u potpunosti sarađivati u meri u kojoj to razumno zahtevaju gore navedene strane u cilju odbrane takvih potraživanja ili zahteva.

 

11. Izmene Uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da izmenimo bilo koji Uslov korišćenja u bilo koje vreme i po sopstvenom nahođenju. Izmene će početi da se primenjuju pošto nova ili izmenjena verzija ovih Uslova korišćenja bude postavljena na Veb-sajt. Na Vaše korišćenje Veb-sajta primenjuje se verzija Uslova korišćenja koja je u tom trenutku važeća ili neka druga politika ili smernice koje su postavljene ili koje su referencirane na Veb-sajtu u vreme takvog korišćenja. Nastavak korišćenja Veb-sajta s Vaše strane posle postavljanja izmena predstavljaće Vaše prihvatanje takvih izmena, odnosno modifikacija. Ukoliko niste saglasni sa nekom izmenom Uslova korišćenja, molimo Vas da odmah prekinete sa korišćenjem Veb-sajta.

 

12. Merodavno pravo

Ovi Uslovi korišćenja su regulisani zakonima Republike Srbije. Svi sporovi ili pravni postupci koji direktno ili indirektno proizilaze iz Uslova korišćenja vodiće se isključivo pred nadležnim sudom u Beogradu, Republika Srbija, i Vi neopozivo prihvatate i saglasni ste da u smislu svih takvih sporova isključiva nadležnost pripada tim sudovima.

Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom i na engleskom jeziku, pri čemu će u slučaju bilo kakvih neslaganja između navedenih verzija, merodavna biti verzija na srpskom jeziku.

 

13. Celovitost Ugovora

Uslovi korišćenja uključuju, odnosno obuhvataju kroz upućivanje, sva obaveštenja, politike, izjave o odricanju odgovornosti i druge uslove i pravila koja se nalaze na Veb-sajtu, uključujući Politiku privatnosti i Opšte uslove (prodaje). Uslovi korišćenja, koji se mogu menjati s vremena na vreme, čine kompletan ugovor između Vas i JTI-a povodom korišćenja Veb-sajta, i zamenjuju sve prethodne opšte uslove i pravila korišćenja, kao i prethodne verzije Uslova korišćenja, sva prethodna razumevanja i sporazume (usmene ili pisane), zahteve, izjave, garancije i razumevanja između strana koja se tiču korišćenja Veb-sajta. Uslovi korišćenja se ne mogu menjati ili modifikovati osim u pisanoj formi i tako što će takve izmene ili modifikacije postati dostupne na Veb sajtu.

 

14. Ustupanje

Ne možete ustupati ili na drugi način prenositi Vaša prava, dužnosti ili obaveze iz ovih Uslova korišćenja.

 

15. Pojedinačno važenje odredaba

Ukoliko nadležni sud utvrdi da je neka odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća, strane su i pored toga saglasne da sud treba nastojati da održi na snazi namere strana kao što je navedeno u odredbi, kao i da će preostale odredbe Uslova korišćenja ostati punovažne i na snazi.

 

16. Neodricanje od prava

Neće se smatrati da se JTI odriče bilo kog svog prava ili pravnog leka navedenog u ovim Uslovima korišćenja, osim ako odricanje od prava nije izvršeno u pisanoj formi i uredno potpisano od strane JTI-a. Nikakvo kašnjenje ili propust od strane JTI-a u ostvarivanju prava ili pravnih lekova neće umanjiti ili se tumačiti kao odricanje od prava. Nikakvo pojedinačno ili delimično ostvarivanje prava ili pravnog leka neće sprečiti dalje ostvarivanje bilo kog drugog prava ili pravnog leka. Nemogućnost JTI-a da sprovede striktno vršenje svih odredaba ovih Uslova korišćenja neće predstavljati odricanje od našeg prava da naknadno primenimo takvu odredbu ili neke druge odredbe iz ovih Uslova korišćenja.

 

17. Prestanak važenja ovih Uslova korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja važiće dok ih ne ukinemo ili zamenimo, sa ili bez posebnog razloga, isključivo prema našem sopstvenom nahođenju. Možemo odbiti da Vam damo pristup Veb-sajtu ukoliko ne postupate u skladu sa nekim našim Uslovom korišćenja. Isto tako, zadržavamo pravo da ukinemo ili suspendujemo Vaše korišćenje Veb-sajta ili bilo kog njegovog dela u bilo koje vreme, iz bilo kog razloga, sa ili bez posebnog razloga. Svako takvo ukidanje sa naše strane će predstavljati dodatak, tj. ne dovodeći u pitanje prava i pravne lekove koji su nam dostupni, uključujući sudski nalog i građanskopravne ili druge pravne lekove ili zaštite. Ukoliko su ovi Uslovi korišćenja ili Vaša dozvola za korišćenje ovog Veb-sajta ukinuti iz bilo kog razloga, onda (a) će ovi Uslovi korišćenja i pored toga nastaviti da se primenjuju i biti obavezujući za Vas u pogledu Vašeg prethodnog korišćenja Veb-sajta i bilo čega što je povezano sa, koje se odnosi na ili proizilazi iz takvog korišćenja; i (b) mi možemo nastaviti da koristimo i otkrivamo Vaše podatke o ličnosti u skladu sa našom Politikom privatnosti, koja se takođe može menjati s vremena na vreme.

Ukoliko Vi želite da ukinete Vaš Veb-sajt nalog, odnosno da mi prestanemo da komuniciramo sa Vama, molimo Vas da nas o tome obavestite putem mejla na [email protected].

Odeljci 3, 8, 9, 10, 12, 13 i 17 ovih Uslova korišćenja nastaviće da važe i nakon ukidanja ili isteka ovih Uslova korišćenja.

 

18. Prava

Zadržana su sva prava koja ovde nisu izričito data.

 

19. Kontakt

Ako Vam je potrebna pomoć u vezi sa Veb-sajtom, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected].

Pitanja, komentare ili prijave povreda Uslova korišćenja možete slati na mejl [email protected].

Da li imate više od 18 godina?

Potvrdite

Morate imati više od 18 godina da biste pristupili ovom veb-sajtu.

Pristup Ploom veb-sajtu i proizvodima dozvoljen je samo punoletnim pušačima, korisnicima vejp ili drugih nikotinskih proizvoda iz Srbije.

Ploom proizvodi nisu sredstva za odvikavanje od pušenja, nisu bez rizika i mogu izazvati zavisnost.

Posetite ovu stranicu za više informacija.